14 VJEÇ EKSPERIENCE PRODHUES I PRODUKTEVE LËKURË NË KINË